Volontärsarbete

Volontärsarbete

Det är viktigt att ge andra människor vad de vill ha oavsett om det är i min professionella roll som terapeut eller i övrigt i mina relationer till andra människor. Jag arbetar med denna viktiga insikt varje dag.

Jag har under hela mitt liv valt att arbeta som volontär i olika sammanhang, vilket alltid varit självklart för mig. Idag arbetar jag bland annat som volontär på Mansjouren i Stockholm. Mansjouren är en frivillig organisation som hjälper människor att få möjlighet att samtala om det som känns viktigt i livet. Allt sker på frivillig basis. Syftet är att ge människor, oavsett kön, möjlighet till samtal individuellt eller i grupp. Detta är ingen terapiverksamhet utan mer en lyssnarverkstad där vi finns till hands, lyssnar och är närvarande. Skillnaden mellan att lyssna och att arbeta med terapi kan ibland vara hårfin men inom denna organisation är vi tydliga med att vi arbetar med att lyssna.

Jag tycker att det är viktigt att alla skall få möjlighet till samtal (Samtal för alla). I min verksamhet knyter jag varje år till mig en person som jag bedömer är motiverad till förändring. Denna person får möjlighet till coachning/samtalsterapi till en mycket reducerad kostnad. Skälet till att hjälpen inte är helt kostnadsfri är min övertygelse om att den som får hjälp och betalar för den ökar sin egen vilja till förändring. Så länge vi betalar är vi motiverade att fortsätta arbeta med oss själva.