För företag

För företag

Ibland behöver ett företag reflektera över företagets utveckling och hur arbetssituation ser ut för att lyckas. Att börja med det egna ledarskapet brukar ofta vara det första steget för att finna vägen fram till hur företaget skall ledas.

Blir vi tryggare i oss själva ökar vår självinsikt. Ökad självkänsla skapar ett starkt humant ledarskap som utvecklar oss som ledare och medarbetare. Det ökar möjligheten att ta det svåra samtalet eller att fokusera så att företaget utvecklas på det sätt vi önskar, det humana ledarskapet.

Ledarskap

För att kunna leda andra behöver vi först hitta ett bra sätt att leda oss själva. När vi vet vem vi är och vad vi vill kommer vi lättare att förstå andra och kunna hjälpa dem att nå ett gemensamt resultat. Att arbeta med ledarskap, gruppdynamik och grupprocesser handlar om att finna våra egna strategier som skapar gruppens dynamik. Ledarskap handlar om oss alla inte enbart företagsledare. Arbetar vi med andra människors problem är det kanske just handledning som krävs för att förstå den egna rollen i arbete med andra.

Konflikthantering

Finns det en konflikt på jobbet som behöver hanteras? En chef som inte lever upp till din förväntning eller en medarbetare som inte gör som du önskar? På kurserna inom konflikthantering kommer vi att lära ut hur vi kan förutse en konflikt och få praktiska verktyg för att hantera den.

Stresshantering

I vår stresshanteringstjänst arbetar jag både individuellt och i grupp för att i förebyggande syfte, på flera olika plan, skapa motståndskraft mot stress. Vissa personer hanterar stress bättre än andra personer och detta är ingen slump.

Försäljning

Försäljning handlar om fokus och självinsikt. Tappar du fokus och brister i din självtillit finns risken att också dina säljsiffror dalar. För att bli fokuserad och strukturerad behöver du lära dig ett annat sätt att tänka som leder till ett annat resultat. I min säljcoachning använder jag mig av min egen långa erfarenhet av försäljning där jag fått lära mig av mina egna misstag och sett vad som ger resultat.

Föredrag

Jag håller även föredrag om alla de ämnen som jag beskriver här eller i min blogg samt om mitt arbete och min egen resa. Föredragen syftar till att inspirera och att andra ska hitta nya vägar och nya ingångar i sitt liv eller i sitt eget ledarskap.