Terapi & Coaching

Terapi & Coaching

När behöver vi hjälp från någon annan?

Hur illa måste det bli innan vi behöver hjälp med att hitta en väg? Det vet bara vi själva. Har jag problem med mina känslor, tankar och handlingar så kan det vara viktigt för mig att be om hjälp när jag inte själv hittar rätt. Ibland kan detta vara det svåraste som finns att just våga be om hjälp.

När jag känner att konsekvenserna blir för stora kan vara ett sådant tillfälle. När jag känner att jag behöver stöd och förståelse eller befinner mig i en situation jag inte själv förstår eller kan ta mig ur. Just i dessa situationer kan det vara viktigt och kanske avgörande.

Samtalsterapi

Vår kropp behöver fysisk träning för att klara av att fungera ett helt liv. På samma sätt är det med vår själ. Vi drabbas någon gång i livet av att inte må bra mentalt. Svårigheterna som vi kan ha kan vara mer eller mindre svåra och kan pågå olika länge. Om vi befinner oss i en besvärlig situation kan det vara bra eller till och med avgörande för oss att få kontakt med någon som kan hjälpa oss att bryta vårt eget sätt att tänka och agera.

Tillsammans med en samtalsterapeut kan du få en bättre förståelse för hur problemet uppstått, vad du vill i stället, hur du tar dig ur problemet och hur du skall göra för att problemet inte skall komma tillbaka igen.

Med egna hemuppgifter mellan tillfällena som vi träffas kommer du ganska snabbt att märka att det kommer att ske förändringar.

Samtalsterapi via Skype

Att ha personliga möten via Skype fungerar mycket bra. Detta media gör också att vi kan mötas var än du eller jag befinner oss. Jag har stor erfarenhet av att arbeta just med Skype och har funnit att det fungerar på ett väldigt bra sätt.

Coachning

Coachning innebär att du får hjälp med att se var du befinner dig och hur du skall göra för att komma dit du vill. Vi lägger inte så mycket kraft på din historia utan vi tittar mer på vad du vill förändra idag. Det kan handla om ditt arbete, ditt företag, din relation, viktproblem, fobier eller till exempel besvärliga beteenden som du vill förändra.Vi tittar på just din problemställning och hjälper dig att skapa den förändring som du vill uppnå. Jag har en bra arbetsmetod för detta som fungerar på ett effektivt sätt

Mindfulness

Känner du dig stressad och får inte livet att gå ihop? Mindfulness har fokus på ögonblicket. Mindfulness betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro, en meditationsmetod inom buddhismen som använts under flera tusen år. Jag lär dig att hitta en struktur så att du kan använda detta regelbundet. Metoden fokuserar på din andning och får dig att uppleva det du faktiskt har tillgång till. Livet just nu. Denna metod använder jag i mitt arbete med coachning och samtalsterapi.

Ibland behöver vi åka bort ett tag

Ibland behöver vi komma bort helt från den miljö vi dagligen befinner oss i. Med en del av mina kunder åker jag bort tillsammans med kunden under en helg till en vecka, någonstans i Sverige eller till Las Palmas. Du loggar ut helt från din vardag och får möjlighet att jobba bara med dig själv utan några störande yttre faktorer.