Priser

Typ Pris  Innehåll/ villkor
Personligt möte 990 kr/ timme Mer än 10 timmar 650 kr per timme *
Coachning per telefonxxxx 650 kr/ timme Mer än 10 timmar 450 kr per timme *
Coachning via e-post 990 kr/ mån Paketpris
Coachning​ via Skype 650 kr/ timmexxxx Mer än 10 timmar 450 kr per timme *
Personlighetstest 990 kr Ingår i personligt möte och i Skypemöten
Engångsterapi ***)
1 800 kr
Samtal 2 tim inkl. test.
Uppföljning 990 kr/ månad Skype, uppföljning e-post och telefon

 

Alla priser för privatpersoner anges inklusive moms.

För företag: begär offert eller se ovan (moms tillkommer).

*) Gäller efter genomförda fakturerade 10 timmar

**) Vanligtvis arbeta jag med mina kunder genom att ha regelbunden kontakt även mellan gångerna vi se, detta betyder att jag tillsammans med kunden följer upp arbetet varje dag. Vi har då dialog både via e-post och telefon. Detta gör att vi har en pågående process mellan våra personliga möten eller möte via Skype. Kunden är också fri att ringa när kunden vill och behöver.

***) Ibland räcker det att ha ett samtalstillfälle för att sortera sina tankar och känslor omkring något som hänt eller en situation som känns svårt att hantera.

Avbokning
Avbokningar görs minst 24 timmar innan det bokade besöket. Vid senare avbokning debiteras 50% av behandlingspriset.