Om Johan Andersson

Jag heter Johan Andersson och driver ”Samtal för alla”.

”Min vision är att alla skall ha rätt till ett samtal och därigenom få möjlighet att hitta en lämplig väg att vandra på”.

Jag har under många år arbetat inom socialt arbete, som egenföretagare, inom försäkrings- och finansbranschen som projektledare, chef, försäljare, organisationskonsult och så vidare. 2005 inträffade en brytning i mitt liv som fick mig att börja lyfta på ett antal tunga stenar. Jag upptäckte att jag skapade precis det liv som jag hade, vilket inte var det liv jag ville leva.

Jag är utbildad socionom, licensierad coach, samtalsterapeut och beroendeterapeut med 12-stegsprogram som en av flera inriktningar.

Som en del i min egen vision arbetar jag idag som volontär inom Mansjouren i Stockholm. Varje år tar jag också till mig en person som jag bedömer har motivation och är villig att arbeta med sig själv och därför får min vägledning till ett mycket reducerat pris.

Mitt sätt att arbeta präglas av ett holistiskt synsätt med kombinerade inslag från metoder som KBT, psykosyntes, lätt hypnos, 12-stegsprogram och psykoterapi. Allt beroende på vilken typ av samtal som är aktuell. Som ett led i det jag erbjuder har jag även ett bra samarbete med några terapeuter.

Ibland är viktigt att kunna logga ut från sin nuvarande miljö för att i en ny miljö hitta ett nytt sätt att vara. Antingen åker vi ner tillsammans eller så startar du upp din relation med dig själv tillsammans med en terapeut från mitt nätverk nere i Las Palmas. Det fortsatta arbetet med dig själv sker tillsammans med mig sker i så fall när du kommer hem.

I de utvärderingar jag har gjort tillsammans med mina kunder blir det tydligt hur viktigt det är att vara närvarande, att det finns en intensitet och en tydlig kontinuitet i samtalet samt att det finns en tydlig och öppen dialog i kontakten. En stor del av kundens arbete oavsett om det är privat mina kunder kommer eller från ett företag, sker mellan gångerna som vi träffas, vilket gör att det för kunden blir effektivt och att resultaten kommer snabbt.

Jag önskar att ni känner att ni alltid kan lyfta på luren eller skriva till mig när ni har behov för att tala, ställa frågor eller vill ha en offert.