Samtal för alla

Samtalsterapi & coaching

HEM

” Jag visar dig inte hur du ska gå på stigen, men jag visar dig var den finns”

Livet är ett lärande. Jag lär och jag lär ut. Ibland behöver jag hjälp och då gäller det att hitta någon som kan vägleda mig och som jag har tillit till. Jag heter Johan Andersson och är utbildad socionom, coach och samtalsterapeut. Jag arbetar med alla typer av personliga problem som du som enskild person kan ha. Jag är utbildad socionom, samtalsterapeut, coach och beroendeterapeut. Jag har själv egna erfarenheter när det gäller kärlek-, porr-, sex-, och bekräftelseberoende. Beroende är så mycket och egentligen är vi alla beroende av något vilket i sig inte är ett problem. Problemet uppstår när beroendet får för stora konsekvenser för våra liv. Eftersom jag är man och har erfarenheter som man så är också en del av mina tjänster särskilt inriktat för män, mäns tankar, mäns känslor, mäns handlingar, män i kris och mäns relationer.

Jag har i mitt volontärarbete mött väldigt många män som är eller har varit i olika typer av livssituationer. Vi män behöver ge oss själva mer tid till samtal. Som man är jag också motpart till kvinnor och särskilt kvinnors svårigheter med egna partners, män, pappor och söner. Ibland är ett enda samtal tillräckligt för att du själv ska veta vilket ditt nästa steg ska bli. Ibland krävs det fler samtal eller en längre kontakt för att komma till rätta med den problematik du går och bär på. Formen för våra möten kan se olika ut. Hur just du vill ha det väljer du själv. Det är ingen skillnad om du behöver bli vägledda som privatpersoner eller som ledare/ ägare eller anställd i ett företag vilket betyder att mina tjänster både passar privatpersoner och företag.